O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2023 r. przez firmę CSK Sp. z o.o. mieszczącą się w Warszawie przy ulicy Chmielnej 2/31 we współpracy z partnerem firmą Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczącą się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Zapraszamy!

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców” RPMP.08.03.01-14-e254/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest umożliwienie 25 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru gminy Nowy Dwór Mazowiecki powrotu do aktywności zawodowej a także godzenie życia zawodowego i prywatnego osobom pracującym poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w nowo tworzonym żłobku na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki. 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2023 r. przez CSK Sp. z o.o. który mieści się w Warszawie przy ulicy Chmielnej 2/31, we współpracy z  Europejskim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Żłobek i biuro projektu mieścić się będzie w Nowym Dworze Mazowieckim

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

  • Rekrutacja rozpoczyna się 1 września 2021 r.. Pierwszy etap rekrutacji został zakończony 31 stycznia 2022 r. (po tym terminie będzie prowadzona rekrutacja w systemie ciągłym)
  • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od listopada 2021 r.
  • Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy i może być przedłużony do końca trwania projektu
  • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
  • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria obligatoryjne:
    • osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej wyłączona z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba pracująca, sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3
    • osoba fizyczna w rozumieniu KC, mieszkająca na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.                                           
  • termin rozpoczęcia rekrutacji oraz otwarcia placówki może ulec zmianie.